Wat is de reden van dit project?

Noord-Brabant stevent binnen een paar jaar af op een tekort van meer dan veertigduizend kenniswerkers. Eigen talenten opleiden is niet meer voldoende, we zullen ze ook uit het buitenland moeten halen en er voor moeten zorgen dat ze blijven. En dat kan alleen door een goede begeleiding, snelle integratie en het faciliteren in passende woonruimte. 

TBV wonen, Cardan en Volker Wessels onderkennen het tekort aan kenniswerkers en werken daarom samen aan dit vernieuwende woon, werk en leef initiatief genaamd TalentSquare. Samen met de UvT, de Gemeente en vooraanstaande ondernemingen in Tilburg wordt Tilburg zo beter op de kaart gezet als kennisstad.

 
Tilburg beschikt over een breed aanbod van opleidingen dat ook internationaal gezien hoog staat aangeschreven. Zo’n 27.000 studenten studeren in Tilburg aan een van de drie instellingen voor hoger onderwijs: de Universiteit van Tilburg (UvT), Fontys Hoge- scholen (Fontys) en Avans Hogeschool (Avans). Van deze studenten is ruim 1 op de 10 buitenlands en dit aantal is groeiend. Maar niet alleen de kwaliteit van de opleiding telt, maar ook de voorzieningen en uitstraling van de stad. Willen we deze studenten voor Tilburg behouden, dan is een juiste balans tussen een kwalitatief goede opleiding en een prettig leefklimaat essentieel.

Het is daarom van essentieel belang om goede, veilige en vooral ook betaalbare woningen te hebben. TalentSquare voorziet daarin. Niet alleen studenten, maar ook buitenlandse kenniswerkers worden hiermee gehuisvest.