Wat is Talent Square?

Investeren in talent is investeren in de toekomst Een knooppunt van kennis, kunde en mogelijkheden; dat is wat TalentSquare moet worden.

Tilburg is ambitieus en continu op zoek naar nieuwe initiatieven die de regionale economie versterken. Als zesde stad van het land wil Tilburg een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor (internationale) bedrijven en investeert daarom veel in een prettig woon-, werk- en vestigingsklimaat.

TalentSquare is een collectief initiatief dat de Tilburgse economie de komende jaren een boost moet geven. Als het aan de betrokken partijen ligt, vindt aan de Hart van Brabantlaan binnen enkele jaren tijd een grootstedelijke ontwikkeling plaats.

"Met TalentSquare vinden wij aansluiting bij een aantal specifieke trends op de markt," aldus Marieke Moorman, wethouder Spoorzone en Onderwijs. Opvallend en belangrijk is de koppeling met het buitenland. Doordat de Tilburgse Universiteit steeds meer bekendheid en (inter)nationale erkenning krijgt, neemt het aantal buitenlandse studenten dat hier voor een bepaalde tijd een opleiding wil volgen toe. Om deze stroom te faciliteren is het van belang om goede, veilige en betaalbare woningen te hebben.

"TalentSquare" gaat daar voor zorgen. Ook de huisvesting van buitenlandse medewerkers heeft dit project in het vizier. Verwacht wordt dat de tekorten aan technisch en medisch-technisch personeel op deze manier worden opgelost. Cardan is het bedrijf dat zich hiermee mee bezighoudt. TBV Wonen krijgt de wooneenheden in eigendom en verhuurt deze aan de buitenlandse studenten en kennismigranten. VolkerWessels wordt de ontwikkelaar van het gehele complex. Eerder ontwikkelde VolkerWessels 'het Laken' en 'het Hollandterrein'.

Een uniek Tilburgs initiatief.

TalentSquare is een uniek samenwerkingsverband. De bouwwerkzaamheden zijn begin 2012 van start gegaan. De geplande oplevering staat voor juni/juli 2013, dus net vóór aanvang van het collegejaar 2013/2014.